AULD LANG SYNE

Det är val på gång. Antar att Stig borde yttra sig. Den gamla gubben. Stig har varit bosatt utomlands i ett år, långt hemifrån. Stig har förändrat och förlorat sin syn på saker och ting. Ändrat syn på exakt allt; alla värderingar och principfasta åsikter som alltid funnits där har vänts ut och in, uppochner, härstvärs och ett helt varv runt jorden och sedan tillbaka.
 
Att komma hem under ett supervalår när en spenderat de senaste tolv månaderna med att betrakta ens hemland utifrån var något som jag trodde skulle bli oerhört givande. Att ha fått se ens hemland vakna, engagera sig och stå upp mot den växande rasismen vars frammarsch jag följt sedan gymnasietiden. Det kändes som att jag skulle komma hem till ett Sverige som var lite bättre än det jag lämnade.
 
Jag kunde inte ha haft mer fel.
 
Valet till Europaparlamentet. Kan vi prata om det? Nej, jag tror faktiskt vi ska låta bli. Å andra sidan kommer det ge sjukt många arbetstillfällen för psykologer om vi gör det för vi kommer alla må så dåligt efter det samtalet att vi behöver uppsöka en. Psykolog syftar jag på.
 
Att komma hem till ett land där valkampanjen är så smutskastande och billig att den tillåts kosta så galet många miljoner. För vad? Det sitter till exempel en till cirka tusen skyltar längs med gångbanan genom "hej-kom-och-våldta-mig"-parken utanför mitt hem. "Denna plats ska vara trygg - även på natten" säger dem med någon gubbe i kostym med tillhörande fejkat politikerleende på. Detta är knappast enda parken i vårt avlånga vackra land där dessa nedsågade träd som blivit fraktade runt halva landet, pressade till kartong med tillhörande tryck med politisk propaganda för X antal miljoner svenska riksdaler sitter. De sitter överallt. I Almedalen bränns den ena kronan efter den andra. Schyman är hardcore och kör på sedlar. Sluta snacka om ökade kostnader för invandring, ekonomiska brister i skolan som ledde till att någons son fick F i alla ämnen. Sluta proppa oss med skit. Tack.
 
Fast jag förstår ändå varför ni gör det för 90% av detta landet är inte smartare än så. De förstår inte bättre. De köper allt rakt upp och ner. Som att allt kommer att bli jämställt om F! kommer in. Som att mormor kommer bli mätt om en röstar på SD och grannens son få ett jobb. Jag menar "hallå?!" de är ju inte ens rassister. "Titta de har ju en asiat och en svart med i sin nya reklamfilm!" Fantastiskt vad lite strategisk kommunikation kan göra!
 
Det är som att alla förlorat förnuftet. Som att ingen kan läsa mellan raderna. Som att ingen kan förstå att den ekonomiska ekvationen och den mänskliga friheten inte går ihop med vad F!'s socialistiska önskelista till jultomten innebär. Som att ingen kan förstå att en asiat och en svart i en politisk reklamfilm inte kan väga upp för allt annat. Till exempel det där med att ett av partiets högsta höns a.k.a Björn Söder fastnat på bild, mitt i ett härligt vänskapligt ögonblick med sin vän. Inte vilken vän som helst utan en iklädd Ku Klux Klan-tröja. Som att han, härliga mys-Björn, jämfört HBTQ med pedofili, tidelag. Som att deras motsvarighet till Anders Borg och Beatrice Ask sprungit runt och jagat "babbar" med järnrör en mindre härlig svensk sommarnatt. Att alla glömt bort det där som att partiet i sitt partiprogram utesluter alla andra familjekonstellationer än mamma, pappa och 2.1 barn. Att de tidigare även ville stoppa utomeuropeiska adoptioner och fortfarande är mot ensamstående och samkönade pars rätt till att bilda familj. Att de vill upphäva medborgarskap (vilket är=mot Sveriges grundlagar), begränsa vilken konst du konsumerar. Nazi-style på det sista men definitivt även det faktum att de är partiet som ville fortsätta tvångssterilisera svenska medborgare år 2013. Förra året gott folk. Förra året ville SD fortsätta tvångssterilisera svenska medborgare. Etc etc på allt detta.
 
Kan ni förstå att en inte löser alla problem genom att ta till drastiska och minst sagt kontroversiella metoder i en fråga. Att ett gäng lågutbildade missnöjda människor inte kan sitta och styra skola, sjukvård, ekonomi etc. Styra ett land. Ett land i en global värld. Oavsett vad en tycker om EU och all annan globalisering så är det just detta Sverige är; ett land i en globaliserad värld.  
 
Vi står mitt i ett val där vi ska välja om vi vill att vårt tredje största parti ska bli dem som gör skillnad på folk och folk för att en ska få säga negerboll på fiket och kasta ut den som motsätter sig och låta UNHCR sköta resten. Eller partiet som vill se till att vi ens har en planet att faktiskt föra denna otroligt banala diskussion, som för övrigt gått okravmärkt bananas, på om 100 år utan att halva Västmanland brunnit upp och att korset i Kristinehamn flutit bort. Valet är ditt. 
 
Vill du begränsa mitt liv och många av mina vänners? Frånta oss våra rättigheter som människor och svenska medborgare? Visst, kör hårt. Det är din demokratiska rättighet att rösta på ett antidemokratiskt parti såsom SD. Din lilla IQ-befriade varelse. Jag lider med dig, livet kan inte vara så lätt när en är både dum och missnöjd samtidigt. Fast varför inte. Kolla på 30- och 40-talets Europa, det var ju fint då. De var ju också folkvalda. Så varför inte, rösta på SD du. För Auld Lang Syne, för gamla tiders skull. 
 
PS. SD är inte enda alternativet bara för att du anser att PK-maffian gått för långt. Även jag är trött på att en inte får säga vissa saker i detta land längre. Jag saknar den svarta dockan i tomteverkstaden på jul och kommer förmodligen fortsätta dra ett och annat bögskämt för mina homokompisar. Det betyder dock inte att jag anser att  landets gränser ska stängas så att oskyldiga män, kvinnor, barn och allt däremellan med samma framtidsvisioner som både dig, mig och grannen ska få en kula eller för all del ett helt artilleri i huvudet. Endast för att lågutbildade ska kunna ligga på soffan och käka skattesubventionerade cheese doodles medan de spanar Paradise Hotel och förbittrar sig över dessa invadrare. Ryck upp dig själv. Sveriges framtid startar hos dig på söndag. D.S 

UTDRAG FRÅN SDs HEMSIDA

Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten


Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. Politikens uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet, men också att skapa starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd i de fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då familjen av någon orsak faller sönder. Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.


Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden.


Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.


Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som moders- och fadersgestalter. Barn som inte växer upp i en kärnfamilj skall ha rätt att umgås med båda sina biologiska föräldrar och i de fall detta inte är möjligt skall barnet i alla fall ha rätt att få information om vilka de biologiska föräldrarna är eller var.


I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till.


Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort. Mot bakgrund av detta är det också naturligt för oss att erkänna att vissa människor kan födas med en oklar eller ombytt könstillhörighet och att dessa människor skall få samhällets stöd i händelse av att detta förhållande utgör ett problem för dem.


Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället.


Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.


På samma sätt som vi betraktar könstillhörighet som någonting nedärvt hos de flesta människor betraktar vi även den sexuella läggningen som en medfödd egenskap hos de flesta individer. Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.


Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt.


INTERNET IS FOR PORN

Feministiskt initiativ vill begränsa spridningen av porr. Alltså, internet kommer dø. En långsam, obarmhärtig och plågsam død. Vad är nu meningen med internet? Vad är nu meningen med livet? Allt som sägs i Avenue Q är sant. Se själva: KARMA BABY


JUST GIVE ME A REASON


HOLEY SMOKE!

Gamla brända nyheter är att när Argentina röstade om samkönade äktenskap sade en viss Jorge Mario Bergoglio "att det var en destruktiv attack på guds plan". En ny rykande nyhet är att denna fantastiska man blivit påve. 
 
Så för att lättare komma ihåg namnet för Super Mario Borelia eller vad han nu hette har han valt namnet Påp Sås Fransås. Eller nåt i den stilen. Han är hela 76 jordsnurr och verkar vara i akut behov av en brevvän. Alternativt en rumpplugg. Munkavel är kanske ännu bättre för grodorna verkar hoppa frisk ur denna käft. Abort har denna trevliga man kallat för "dödsstraff för ofödda" i sammanhanget "we aren’t in agreement with the death penalty,” but “in Argentina we have the death penalty.  A child conceived by the rape of a mentally ill or retarded woman can be condemned to death." Okej, alla kvinnor som gör abort ä efterblivna, hörde ni det? 
 
Angående homoadoptioner är han väldigt liberal. Kanske inte. Tycker att mamma, pappa, barn är kalas, allt annat leder nämligen till att barnet stoppas i sin mänskliga utveckling. Homoadoptioner är även att förvirra, svika och bedra barn. Homoadoptioner bör inte tillåtas, detta för att undvika att barnen blir diskriminerade. Japp, gör inget åt mobbarna, ändra på offret för guds skull. Eller påvens. Skull alltså. Mycket enklare oavsett. Kan vi inte börja fettsuga tjockisungar så att de slipper bli mobbade i skolan? Skattesanktionerna ögonlaseroperationer så de inte behöver bli kallade glasögonormar? Lite samma lika logik. Genialisk logik. Katolsk logik. Eller Super Påp Sås egen logik.
 
Skulle någon stötta motsasten menar han dessutom att man förkastar gud's ord som är inristade i allas våra hjärtan. Visste inte att gud var tattuerare. 
 
Välkommen till nya jobbet Super Mario Sås Fransås! 
 
Om nån undrar vad den gamla påven har för sig. Han ska nu slappa,
vila upp sig och hälsar med orden 
"Vamos a la playa, wiggle wiggle!"och tilhörande Sexy and I know it-dans att 
han & hans unga manliga vänner ska ta lite semester.
 
 
 

VAD DU ÄR SÖT MIN KÄRA LILLA PONNY

Kanske minns ni när jag inte riktigt kunde släppa detta? Kanske är jag sadist. Kanske har jag bara sjuk humor. Troligtvis och förhoppningsvis det sistnämnda. Idag gör de det igen, DN. DN är en liberal tidning och ibland leverar de verkligen rubriker. Som idag till exempel. Hur kan man inte garva åt detta? 
 
 
TUSENTALS HÄSTAR FÖRSVINNER SPÅRLÖST - Blir de till lasagne?
 
 

THE ROAD TO SUCCESS

Jag hade slut på motivationskällor, slut på  drivkraft. Spelar ingen 
roll om nån säger till mig att "men du kan ta ett OS-guld till". Men jag har ett 
OS-guld. Som jag är skitstolt över, För mig är inte drivkraften och ha två. För 
mig är drivkraften att det ska vara kul o gå till träningen i 
princip varje dag, året runt. För när du är och tävlar på OS är du en 
gång var fjärde år. Det ska fasen vara kul mer än då. Vid den tidpunkten 
om jag ska hålla på med sjukamp. För jag vet vad som krävs 
för att bli bäst. Då får du fan tycka att det är roligt o träna de fyra åren.

 
En sån där kvinna det inte finns ord för. Awesome, fantastisk och bäst är liksom inte tillräckligt. Inte ens tillsammans. I samma mening. Inte ens i närheten. Se dokumentären som sändes på SVT1 igår. (7/2) Klicka på bilden. Bara gör det. 

C'EST LA VIE

Klicka på flaggorna. Vissa länder gillar man mer, andra mindre.
 
 

GOD (O)CENSURERAD JUL

Ska rädda julen åt Er. Varsågoda: 
 
 

MER JUL, GE MIG

Alltså förlåt. Det är precis som ni tror, jag ska lägga mig i Kalle Anka-debatten. Den verkar ju aldrig dö ut. Först av allt vill jag förtydliga att det finns 10 000 olika sidor av detta och att skriva ner allt är omöjligt. Det är en komplex och kontroversiell fråga. När jag först läste om detta var min första tanke att det är så JÄVLA löjligt. En kompis hade på facebook citerat DN och jag lämnade en kommentar: 
 
Så jävla löjligt. Ta bort tomten, han diskriminerar
vita skäggiga män som "potentiellt ser ut så"
 
Japp, jag vet att den lilla svarta dockan är ett blackface. Juden en annan stereotyp och den sista även den någon form av nidbild. De är skapade i annan tid och förknippas med annat än vad de gör idag. Förr användes de, såvitt jag vet åtminstone Black face, på ett väldigt kränkade och nedvärderande sätt. Det är fakta. Efter att ha läst lite mer om det förstår jag verkligen Disney men för mig personligen är det verkligen skitsamma om de är där eller inte. Samtidigt är det ett väldigt bra ställningstagande från Disney att ta detta beslut.
 
Som någon skrev under hashtaggen #Tintingate i höstas "Jag växte upp med Tintin i Kongo och inte blev jag rasist". Visst, ta bort dessa förlegade nidbilder men glöm inte att ersätta de med något annat då? Karaktären Lilla Hjärtat var även den rasistisk tydligen. Snart kommer det inte finnas en enda författare eller illustratör som vågar göra annat än vita blonda karaktärer av rädsla för häxjakt. Hur f.a.n ska dagens ungar lära sig om mångfald då? Allt annat kommer att bli avvikande i deras ögon om vi förmedlar allt för homogent. Har ni tänkt på det PK-kåren? Vi är generationen som växt upp med detta. Vi är generationen där 5,7 % röstade in SD men vi är även generationen där 94,3% INTE gjorde det. 
 
Vi har alltid haft stereotyper och drivit med dem. Varför kan man inte få fortsätta göra det? Vi vänder på steken. Om vi skulle göra en sterotypbild av en svart idag skulle det förmodligen sluta med en gangster med blig bling överallt á la "vilken-jävla-hollywoodrulle-som-helst". En blondie som Paris Hilton och juden skulle nog se ungefär likadan ut som då. Om ett gäng svarta skulle få för sig att göra narr av svenskar, vad skulle de göra då? Förmodligen Sunes Sommar. Ärligt, skulle vi/ni bli kränkta? 
 
Jag läste en helt fantastisk sak idag och jag tycker att alla som har tid att ifrågasätta Disney kan ta sig tid att läsa detta. Gör ni det inte kan ni fortsätta hålla käft. Att läsa det var lite av en käftsmäll. Jag känner igen mig i så mycket och kan skriva under på så mycket att jag blir chockad själv. 
 
Jag försökte under hösten förklara små vardagliga saker jag möter för en kompis. Som att jag i stort sett alltid blir leg:ad på krogen när mina kompisar inte blir det. För mig är det ingen big deal, kompisen gick nästan i taket. Jag är van vid att bli extrakollad. Jag är van vid att folk tar en för osmart och blir chockade när de inser att jag till och med vet vem Fredrik Reinfeldt är. Hör och häpna?! Det är som att ingen förväntar sig ett jävla skit av en, att man kan räkna till mer än 10 verkar liksom vara en positiv överraskning. "Nej men du är ju inte som invandrare och du snackar bra svenska". Som att det skulle vara en jävla komplimang? Tack så mycket då.
 
Samtidigt så klandrar jag inte Svenssonbanan, jag vet att i 99,9% av fallen menar man inget illa. Jag tycker själv att en drös med invandrarkillar är obehagligt att möta en fredagkväll. Så jag viftar bort det och låtsas som ingenting. För jag är van. Det är nog först nu jag faktiskt inser hur illa det låter. Att jag är van att bli kränkt. Så van att jag inte längre uppfattar mig som just kränkt. "Lite måste man väl tåla" brukar jag säga och tillägga att PK-kåren kan ta och lugna ner sig.
 
Nej, du lilla människa som vill diskutera landets PK-diskussion som ballat ur fullständigt, ta en dag i mina skor  och sen kan du fundera över om vi kanske behöver göra något åt saken. Om det är rätt att börja i "Cencurera-det-heligaste-vi-har-på-julafton"-änden det överlåter jag till någon annan att avgöra. För ärligt, jag är rätt trött på att ständigt bli ifrågasatt. 
 
P.S Den lilla svarta dockan som sätter sig på stämpeln och skriker "mommy!" har ända sen jag var liten varit min favorit i Tomteverkstaden. Min jul kommer suga så stenhårt i år. 

ALLT FØR NORGE

Om någon missat att det är handbolls-EM. Kört för Sverige men här har ni några av de regerande europamästarna. Regerande världsmästare är de också. Olympiska mästare, gånger två. Larvik, motsvarar Sveriges Sävehof fast ännu bättre. Möttes för övrigt i Champions League nyss. Sävehof fick jättepisk. Här kommer norsk klubbhandboll när den är som ALLRA bäst. 
 

DU GAMLA, DU EN GÅNG FRIA

Sjung aldrig nationalsången, det kan såra någon. Ha inte skolavslutningar i kyrkan, det kan såra någon. Låt inte barnen läsa Tintin, det kan såra någon. Ni får skratta nu. Eller gråta. Jag vet inte vilket. 
 
Läste en bra artikel. Läs den. Här förslagsvis. Ingen stenkoll på gubben det handlar om men jag tycker fokus ska läggas på skribentens poäng. Här kommer ett utdrag där det exemplifieras:
 

Vi lever i de behagsjukas tidsålder. När man återknyter
bekantskapen med Torgny Segerstedt och hans tid slås man av hur fega vi blivit,
i en av världens mest välfungerande demokratier. Man kan inte gärna hävda
att den svenska idédebatten har tagit några svindlande steg framåt sedan
Segerstedts tid. Få vågar avvika, rädslan för verklig friktion är större
än någonsin. Europa brinner, samtidigt som den självutnämnda godhetens
chefsideologer vill rensa ut böcker från svenska bibliotek.
Vad händer den dagen då ickedemokratiska krafter, de som verkligen
livnär sig på konflikt, gör anspråk på makten?
Utan en Torgny Segerstedt – och hans hundar – tycks vi vara illa rustade att
erbjuda dem verkligt motstånd i detta konsensusorienterade land.

Av: Dilsa Demirbag- Sten


WE'RE GOING DOWN, DOWN, DOWN

MEN HEM OCH HA ER JÄVLA TACOKVÄLL DÅ! (här) Ursäkta. Nu är jag lugn. Kanske är det bättre än ingenting men ärligt. Man sitter inte och "jobbar" på övertid (läs: rullar tummarna) enbart för att få fylla i mer i timlistan. Det är nämligen just det de gör nu. Tror jag. Skitsamma men att förlänga Kyotoavtalet, som jag inte läst men som jag förstått endast omfattar ca 15% av världens utsläpp av växthusgaser, utan att sätta upp några nya utsläppsmål, i åtta år är ingen lösning. Det är att skjuta upp på problemen. Det är att köra en sån där husstädning och bara sopa dammet under mattan. Dra på kranen, sätta i proppen i badkaret och gå därifrån. Problemen finns kvar och tillslut svämmer det över. Fattaru'?!
 
 

WHAT ABOUT US

En del kallar mig blå, andra moderat eller borgare. Kapitalistsvin går bra ibland också. Någon kallade mig vänsterradikal och någon annan liberal. Intressant det där. Måste vara jobbigt när man inte kan placera mig i fack. Den här bilden får mig dock att spy lite på kapitalismen oavsett: 
 
Förstår liksom inte vad vi ska ha pengar till om vi inte har någon planet. Som jag sa i förra inlägget, jag är inte insatt i miljöfrågor alls men detta som följer är en ekvation t.o.m jag klarar: 

Höjda havsnivåer = mycket vatten. Pengar = sedlar. Sedlar = papper.
Papper+vatten = dålig idé och att bokstavligen kasta pengarna i sjön.
Lite som Kiruna för övrigt (läs här, världens roligaste nyhet).
 
Tur att det mesta av våra pengar bara är siffror i en burk nu för tiden då. Jag är själv en aktiv förespråkare för mer kortbetalning och mindre kontanter. Gällande den fantastiska bilden i detta inlägg. Klicka på den. Bilden är egentligen inte helt sann, de har som sagt blivit vaccinerade mot svinflunsan. Narkolepsi på hela åhörarbänken aka politikerna. 
 
Nåt helt annat. Har skrivit om tvångssteriliseringarna tidigare. Ska dock inte göra politik av detta. Bara se detta. Dagens tips: TV3 dokumentär från i måndags. 

RSS 2.0